bohoslužby    pondelok - piatok       18:00      
sobota 7:30
nedeľa 7:30
10:00
prikázaný sviatok /v deň pracovného pokoja/         7:30
10:00
prikázaný sviatok /v pracovný deň/ 8:00
18:00

Úmysly svätých omší sú na výveske vo vchode do kostola
1.nedeľa v mesiaci - poklona sviatosi Oltárnej od 8:30 do 10.00
2. nedeľa v mesiaci - modlitba a stretnutie ružencového bratstva
3. nedeľa v mesiaci
- mariánske večeradlo