história    Rímsko-katolícka farnosť v Černovej bola zriadená v roku 1929. Dovtedy Černová patrila do farnosti Ružomberok. O vytvorenie farnosti sa veľkou mierou zaslúžil jej rodák kňaz Andrej Hlinka. On bol aj iniciátorom postavenia rímsko katolíckeho kostola, ktorý bol posvätený v roku 1910. Tejto posviacke predchádzala v roku 1907 udalosť, ktorá vošla do dejín ako "černovská masakra". Vtedy uhorskí četníci zastrelili 15 obyvateľov Černovej. Z podnetu Andreja Hlinku sa v Černovej postavila aj škola a kultúrny dom.