kontakt    správca farnosti:  Jozef Trstenský

Rímsko-katolícky farský úrad
Černovských martýrov 6
034 06 Ružomberok - Černová

tel. 0918 722 032

web: www.fara.sk/cernova
e-mail: trstensky(zavinač)fphil(bodka)ku(bodka)sk